این مورد عجیبی بود که برای یکی از سایتهایی که پشتیبانی فنی از آن را بر عهده داشتم پیش آمده بود.

آدرس سایت او اینطور می شد: http://my-shop-url.com/?v=f0c4fe71cf54

برای حل این مشکل:

  • پلاگینها را یکی یکی غیر فعال کردم
  • کش سایت را پاک کردم
  • Permalink ها را تغییر دادم

و هیچ کدام تاثیر نداشت!

در آخر این مطلب را دیدم و ریشه مشکل و راه حل آن پیدا شد.

ریشه مساله به مکان یابی (با پشتیبانی از کش برگه) بر می گردد.

راه حل: اگر واقعا این موضوع اذیتتان می کند، به بخش «تنظیمات ووکامرس» بروید و «آدرس پیش فرض خریدار» را بدون آدرس کنید.