ماژول مدیریت فرمهای الکترونیک

ماژول مدیریت فرم، بانک اطلاعاتی فرم های درگردش سازمان شما می باشد. این ماژول به شما اجازه می دهد تا فرم های سازمانی را به راحتی طراحی کنید و به صورت دسته بندی شده نگهداری نمایید. در این ماژول به راحتی می توان فیلدهای داخلی فرم را از بین انواع داده ای پیش فرض تعیین نمود، آنها را دسته بندی کرد و امکانات اعتبارسنجی برای هر فیلد متناسب با نوع داده ای آن تعیین نمود. فرم طراحی شده بوسیله این ماژول برای کاربر نمایش داده می شود و اطلاعات دریافت شده، در بانک اطلاعاتی متناظر آن نگهداری می گردد. بنابراین فرم های دریافتی قابل گزارش گیری و چاپ در آتی خواهند بود. محل نمایش هر فرم به راحتی از طریق سامانه مدیریت محتوا قابل تعیین است.

امکانات ماژول مدیریت فرمهای الکترونیک

 • تعیین فیلدهای داخلی فرم از بین انواع داده ای پیش فرض (سطر، متن، عدد، ایمیل، دکمه رادیویی، چک باکس)
 • اعتبارسنجی برای هر فیلد متناسب با نوع داده ای
 • امکان آپلود فایل
 • امکان تعیین نوع فایل دریافتی
 • امکان تعیین حجم فایل دریافتی
 • ارسال فرم های الکترونیک پر شده توسط بازدید کنندگان پورتال به یک پست الکترونیکی اختصاص یافته
 • ارسال پاسخ به فرستنده فرم در سیستم مدیریت محتوا
 • ذخیره اطلاعات فرمها بر روی بانک اطلاعاتی
 • امکان فیلتر و مرتب سازی اطلاعات دریافتی
 • خروجی فایل اکسل از اطلاعات دریافتی
 • درج کامنت مربوط به اطلاعات دربافتی از فرم در سیستم مدیریت محتوا