توضیحات پروژه

Litmap.ir

توضیحات

امکانات خاص:

  • اتصال مطالب به نقشه گوگل
  • ورود اطلاعات از فایل اکسل به سایت (bulk import)

مدت اجرای پروژه: یک و نیم ماه

آدرس سایت: litmap.ir

جزئیات

دسته بندی ها: فرهنگی - هنری
لینک پروژه: