بسته شخصی

هزار تومان۱۰۰سالیانه
 • تعداد دامنه: ۱ عدد
 • حجم دیسک: ۲۰۰ مگابایت
 • میزان ترافیک: ۳۰ گیگابایت در ماه
 • تعداد پایگاه داده: ۲ عدد
 • تعداد زیردامنه: نامحدود
 • تعداد اکانت ایمیل: ۱۰۰ اکانت
 • کنترل پنل: پلسک

بسته شرکتی

هزار تومان۱۷۰سالیانه
 • تعداد دامنه: ۲ عدد
 • حجم دیسک: ۵۰۰ مگابایت
 • میزان ترافیک: ۵۰ گیگابایت در ماه
 • تعداد پایگاه داده: ۳ عدد
 • تعداد زیردامنه: نامحدود
 • تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
 • کنترل پنل: پلسک

بسته شرکتی پیشرفته

هزار تومان۲۸۰سالیانه
 • تعداد دامنه: ۳ عدد
 • حجم دیسک: یک گیگابایت
 • میزان ترافیک: ۷۰ گیگابایت در ماه
 • تعداد پایگاه داده: ۴ عدد
 • تعداد زیردامنه: نامحدود
 • تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
 • کنترل پنل: پلسک