مدیریت پرسشهای متداول

این ماژول که ساختار بسیار ساده ای دارد در واقع بانک اطلاعاتی پرسشها و پاسخهای متداول پورتال شما است. شما به راحتی قادر خواهید بود تا اطلاعات پرسشهای خود را نگهداری و به روز کنید. به علاوه امکان مرتب سازی آنها در هنگام نمایش نیز وجود دارد.

نگران سایر زبانهای هم در پورتال خود نباشید زیرا از جمله امکانات این ماژول کوچک، چند زبانه بودن آن است.

به همراه این ماژول بخشهای عمومی نمایش پرسشهای متداول در پورتال طراحی و راه اندازی خواهند شد.

امکانات مدیریت پرسشهای متداول

  • ارائه پرسشهای متداول (تکراری) مخاطبین پورتال به همراه پاسخ آنها
  • امکان دسته بندی موضوعی پرسش ها
  • امکان اولویت بندی پرسش ها