مدیریت نظرسنجی

این ماژول به شما امکان می دهد تا در پورتال خود، نظرسنجی آنلاین برگزار کنید. کلیه نظر سنجی های شما در یک بانک اطلاعاتی نگهداری می شود. شمامی توانید به راحتی با غیرفعال نمودن یک نظرسنجی از نمایش آن در پورتال جلوگیری کنید. نظرسنجی های آنلاین به دو صورت قابل برگزارشدن هستند:

  • کاربران به صورت ناشناس (Anonymous) اقدام به رای دادن می نمایند.

در این حالت کاربران به صورت ناشناس رای می دهند، ولی نتیجه رای گیری چندان قابل اتکاء نیست، چرا که برای جلوگیری از رای دادن مجدد یک کاربر، اطلاعات مورد نظر در Cookie بر روی رایانه کاربر ذخیره می گردد و او به راحتی می تواند با پاک کردن اطلاعات Cookie، دوباره در نظرسنجی شرکت کند و یا آنکه روی رایانه های دیگری اقدام به رای دادن نماید. بنابراین چندان نباید به نتایج اینگونه نظرسنجی ها اتکاء کرد.

  • تنها کاربرانی که عضو پورتال هستند می توانند در رای گیری شرکت نمایند.

با توجه به اینکه در این حالت رای اخذ شده از کاربر، در بانک اطلاعاتی پورتال ذخیره می شود و می توان از شرکت مجدد او در نظرسنجی جلوگیری نمود. نتایج اینگونه نظرسنجی ها کاملا قابل اطمینان هستند ولی با توجه به اینکه اکثر وب سایت ها و پورتالها تعداد اعضای محدودی دارند نتایج آن به یک جامعه آماری کوچک محدود خواهد شد.

ماژول نظرسنجی از هر دو حالت، پشتیبانی می کند. بنابراین بوسیله این ماژول، متناسب با نیاز خود یکی از روشهای بالا را انتخاب و می توانید نظرسنجی مورد نظر را برگزار نمایید.

امکانات مدیریت نظرسنجی

  • برگزاری نظرسنجی آنلاین بصورت چند گزینه ای در پورتال و به تعداد نامحدود
  • تنظیم زمان شروع و خاتمه نظرسنجی
  • تنظیم نمایش نتایج رای گیری در حالت های مختلف
  • محدود کردن نظرسنجی فقط برای اعضای پورتال
  • تنظیم گزینه های نظرسنجی به تعداد نامحدود