چرا ووکامرس به آخر URL تمام آدرسهای سایت ?v=XXXXXXXXXXXX را اضافه می کند؟

این مورد عجیبی بود که برای یکی از سایتهایی که پشتیبانی فنی از آن را بر عهده داشتم پیش آمده بود. آدرس سایت او اینطور می شد: http://my-shop-url.com/?v=f0c4fe71cf54 برای حل این مشکل: پلاگینها را یکی یکی غیر فعال کردم کش سایت را پاک کردم Permalink ها را تغییر دادم و هیچ کدام تاثیر نداشت! در آخر این …

چرا ووکامرس به آخر URL تمام آدرسهای سایت ?v=XXXXXXXXXXXX را اضافه می کند؟ ادامه »